AVN Remarketing

Algemene voorwaarden deelname trainingen bij AVN Group B.V.

AVN Group B.V. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens van deze online training. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat.
AVN Group B.V. garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze e-learning applicatie. De informatie die in onze (online) trainingen wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Naast deze aanvullende voorwaarden voor open inschrijvingen zijn, op al onze offertes en met ons te sluiten overeenkomsten, de algemene voorwaarden van AVN Group B.V. van toepassing.

Aanmelden
Inschrijving kan uitsluitend via de website of door middel van een aanmeldingsformulier. U ontvangt voor iedere inschrijving een schriftelijke bevestiging per email. Drie weken voor aanvang van de training ontvangt u bericht of de cursus en/of bijeenkomst definitief doorgaat. De geplande datum voor de training is onder voorbehoud van voldoende deelname. Na afloop ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname.

Annulerings-/ verplaatsingsregeling
U kunt deelname aan een training uitsluitend schriftelijk annuleren of verplaatsen. Hiervoor geldt de volgende regeling: tot 3 weken voor aanvang van de cursus brengen wij € 35,00 administratiekosten in rekening; binnen 3 weken voor aanvang van de training bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd. Indien u binnen één jaar alsnog deelneemt aan de betreffende training, bent u slechts 50% van het dan geldende inschrijvingstarief verschuldigd; bij verhindering is het te allen tijde mogelijk een vervanger te sturen.

Aansprakelijkheid
AVN Group sluit aansprakelijkheid ten aanzien van schade(n) ontstaan op cursuslocaties uit tot het bedrag dat de verzekeraar in een dergelijk geval uitkeert.

Prijzen
Alle genoemde prijzen of tarieven zijn onder voorbehoud en exclusief btw. De genoemde cursusprijzen zijn inclusief documentatiemateriaal en bij één- of meerdaagse trainingen is de lunch inbegrepen.

Betalingstermijn
Ongeveer drie weken voor aanvang van de bijeenkomst of training ontvangt u een factuur. Wij hanteren een betalingstermijn van 8 werkdagen. Indien de betaling niet op tijd is ontvangen, bestaat de mogelijkheid dat u niet kunt deelnemen aan de bijeenkomst of training.

Administratiekosten
Als u vlak voor aanvang, of na afloop van de training of bijeenkomst een wijziging doorgeeft, berekenen wij € 35,00 administratiekosten.

Kortingen
Wanneer drie of meer medewerkers van dezelfde organisatie zich tegelijkertijd inschrijven, kunnen er kortingen gelden. Neem hiervoor contact op met de verkoop binnendienst, telefoon 088 – 4070700 of e-mail: info@avnremarketing.nl. Diverse trainingen volgen elkaar op. Als u zich tegelijkertijd opgeeft voor deze trainingen ontvangt u een combinatiekorting. Wanneer er meerdere kortingen van toepassing zijn, dan geldt alleen de korting die u het hoogste voordeel biedt.

Bescherming persoonsgegevens
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen door AVN Group B.V.. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat aan ons doorgeven ter attentie van verkoop binnendienst.

Veiligheid
De cursist wordt geacht tijdens de cursus of bijeenkomst de veiligheidsinstructies en -normen op te volgen. Bij weigering van deze inachtneming is de aansprakelijkheid volledig voor rekening van de cursist.

Onjuiste adresgegevens
Als uw adresgegevens niet correct op de begeleidende brief staan vermeld, verzoeken wij u dit te verbeteren op de originele brief en deze te e mailen,  faxen of per post aan ons te versturen.

AVN Remarketing
Bezoekadres: Amerikastraat 16 – Kaatsheuvel
Postadres: Postbus 10 – 5170 AA Kaatsheuvel
Telefoon: 088 – 4070700
E-mail: info@avnremarketing.nl