AVN Remarketing

Algemene voorwaarden

AVN Group B.V. (handelend onder AVN Remarketing) hanteert de Algemene Voorwaarden Nederland ICT met betrekking tot haar dienstverlening. Door gebruik te maken van deze dienstverlening  gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Aanvullende Service Voorwaarden

Bij het gebruik van het Platform en Applicaties van de AVN Group

Om de kwaliteit van onze dienstverlening blijvend te optimaliseren en om ten beste te voldoen aan uw wensen en de wensen van uw relaties en klanten. En in verband met de nieuwe wetgeving ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ (Wbp) en de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) zijn vanaf 25 mei 2018 naast de Algemene Voorwaarden AVN Group, zijnde de Nederland ICT Voorwaarden, deze ‘Aanvullende Service Voorwaarden’ van toepassing op onze dienstverlening.  

Deze ‘Aanvullende Service Voorwaarden’ zijn vooral gericht op de wijze van communicatie tussen partijen.

Eén verantwoordelijke
De AVN Group vertrouwt op volledige medewerking van u en uw personeel. We gaan ervan uit dat alle vastleggingen, documentatie en andere informatie beschikbaar worden gesteld, die voor het uitvoeren van onze werkzaamheden noodzakelijk zijn. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen en communicatie te stroomlijnen is het van belang dat wij binnen uw organisatie één aanspreekpunt hebben. Gelieve de gegevens van deze verantwoordelijke onderaan in te vullen.

Verantwoordelijkheid
Door ondertekening van deze ‘Aanvullende Service Voorwaarden’ begrijpen en erkennen partijen hun verantwoordelijkheid op het gebied van;

 • De nauwkeurigheid en de volledigheid van de aan elkaar ter beschikking gestelde informatie;
 • Tijdig melding maken op het gebied van systeemstoringen en onderbrekingen in de ruimste zin van het woord;
 • Tijdig melding maken indien u beveiligingsissues ondervindt of vermoedt. Denk hierbij o.a. aan:
  • Virusuitbraak
  • Cybercriminaliteit
  • Datalek
  • Spy-ransom-malware of anders
 • Het tonen van foto’s aan derden, ook met Privacy gevoelige informatie, geschiedt te allen tijde op eigen verantwoordelijkheid. En daarmede op eigen rekening en risico van de klant en/of haar relaties en haar klanten en nimmer op de verantwoordelijkheid van AVN Remarketing.

Tevens zullen partijen hierbij indien wenselijk of noodzakelijk gezamenlijk een ‘Verwerkersovereenkomst’ opstellen.

Communicatie
Om de communicatie tussen partijen ten beste te stroomlijnen en om de kans op datalekken te voorkomen hebben partijen zich strikt te houden aan de hierbij gemaakte afspraken.
De AVN Group maakt gebruik van een 1e lijns – en een 2e lijns Servicedesk. Waarbij de klanten van de AVN Group alleen contact zullen hebben met de 1e lijns Servicedesk. (zie bijlage I)
Hierbij geldt dat uw vragen en verzoeken uitsluitend in behandeling genomen kunnen worden nadat deze via e-mail zijn gesteld. Dit is o.a. om de kans op (telefonisch) lekken aan derden uit te sluiten. Het e-mail adres van onze servicedesk is; sd@avnremarketing.eu

Bereikbaarheid Servicedesk
De Servicedesk is bereikbaar op werkdagen van 08:30 – 17:30 uur.
Telefoon             : 088-4470777
E-mail                  : sd@avnremarketing.eu

Responstijd
Een responstijd van maximaal 8 uur ‘Hoogrespons’ is inbegrepen binnen onze dienstverlening tijdens kantoortijd. Een snellere responstijd van maximaal 2 uur ‘Directrespons’ is per geval door u zelf aan te vragen. In geval van ‘Directrespons’ tijdens kantoortijd berekenen wij een opslag van 20% bovenop het bovenstaande overeengekomen tarief.

Storingsdienst buiten kantoortijd
Onze storingsdienst buiten kantoortijd is uitsluitend beschikbaar voor klanten met een Service Level Agreement (SLA). Tevens is het hierbij ook mogelijk een Escrow regeling af te sluiten. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de Servicedesk.

Duur en beëindiging van deze voorwaarden
Deze ‘Aanvullende Service Voorwaarden’ zijn en blijven, na ondertekening, geldig voor onbepaalde tijd. Lees; zolang u gebruik maakt van de dienstverlening van de AVN Group. Het opzeggen van de maandelijkse termijnen welke vooraf aan u, indien overeengekomen, worden doorbelast kan per maand.

Geldigheid voorwaarden
De Algemene Voorwaarden AVN Group, zijnde de Nederland ICT Voorwaarden, en deze Aanvullende Service Voorwaarden zijn te vinden op www.avnremarketing.nl/algemene-voorwaarden. Bij het ondertekenen van dit document verklaart u de Algemene Voorwaarden en deze Aanvullende Service Voorwaarden te hebben gelezen en met de inhoud akkoord te gaan.

 

Privacy

Bij de AVN Group handelend onder AVN Remarketing staat u als klant voorop. Dat betekent dat wij uw privacy respecteren en de door u in één of meerdere van AVN Remarketing afkomstige applicaties gebruikte persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen. AVN Group handelend onder AVN Remarketing zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw dienstverlening.

Persoonsgegevens die wij via onze applicaties verzamelen (naam, adres en woonplaats en gegevens t.b.v. de desbetreffende gegeven opdracht) worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Voor het vastleggen van inspecties en inspectie locaties/momenten, facturaties, transportopdrachten, biedingen, verkopingen, afnemersgegevens ten behoeve van de uitvoer door gebruiker van de betreffende applicatie;
 • Voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of een gerechtelijke procedure;
 • Om toekomstig gebruik van onze producten direct toepasbaar en zo eenvoudig mogelijk te maken;
 • U heeft ten alle tijden recht op inzage, correctie of verwijdering van uw opgegeven persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en verzonden.

AVN Remarketing verzamelt en interpreteert alleen gegevens van voertuigen, niet van personen, voor verdere rapportage of adviezen ten behoeve van haar bedrijfsmatige afnemers.

Disclaimer

AVN Group handelend onder AVN Remarketing besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat.

AVN Group handelend onder AVN Remarketing garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de via elektronische weg aangeboden diensten. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. AVN Group handelend onder AVN Remarketing gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

 

Functionele en niet-privacygevoelige cookies

 

Functionele cookies

De website van AVN Remarketing maakt gebruik van functionele cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website.

 

Niet-privacygevoelige cookies

De website van AVN Remarketing maakt gebruik van analytische cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn om statistieken over de website te verzamelen. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak de website wordt bezocht, van welke websites bezoekers komen en welke pagina’s op een website worden bezocht. Op basis van deze informatie verbeteren wij continu onze website. AVN Remarketing gebruikt hier Google Analytics voor. Deze analytische cookies slaan geen persoonsgegevens op. Je hoeft hier dus geen toestemming voor te geven. 

 

Marketingcookies

Wij gebruiken marketingcookies. We plaatsen deze cookies op de website om bezoekers te volgen en informatie over websitegedrag te verzamelen. We plaatsen retargetingcookies om je na het bezoek aan onze website voor jou relevante advertenties te tonen in de inhoudsnetwerken van Google en Facebook. Hier hebben we jouw toestemming voor nodig. We gebruiken o.a. de Facebook Pixel. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld via de pixel. Raadpleeg hier de privacy- en cookieverklaringen van Facebook en Google.
Tenslotte kunnen er cookies worden geplaatst door derden. Bijvoorbeeld Google, YouTube, Facebook of Twitter. Door deze cookies kunnen specifieke functionaliteiten worden aangeboden, zoals chatten of video’s bekijken.

 

Afmelden en verwijderen

Je meldt je af voor het gebruik van Google-cookies via Beheer van advertentievoorkeuren. Verder kun je je afmelden voor cookies van een externe leverancier door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

De geplaatste cookies kun je eventueel zelf verwijderen, omdat deze op je computer, tablet of telefoon zijn opgeslagen. Uitleg hierover vind je meestal onder de Help-functie in de werkbalk van je browser.