AVG – Privacy – Disclaimer

Algemene voorwaarden

AVN Group B.V.  (handelend onder AVN Remarketing) hanteert de Algemene Voorwaarden ICT Nederland met betrekking tot haar dienstverlening. Door gebruik te maken van deze dienstverlening  gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Privacy

Bij de AVN Group handelend onder AVN Remarketing staat u als klant voorop. Dat betekent dat wij uw privacy respecteren en de door u in één of meerdere van AVN Remarketing afkomstige applicaties gebruikte persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen. AVN Group handelend onder AVN Remarketing zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw dienstverlening.

Persoonsgegevens die wij via onze applicaties verzamelen (naam, adres en woonplaats en gegevens t.b.v. de desbetreffende gegeven opdracht) worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Voor het vastleggen van inspecties en inspectie locaties/momenten, facturaties, transportopdrachten, biedingen, verkopingen, afnemersgegevens ten behoeve van de uitvoer door gebruiker van de betreffende applicatie;
  • Voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of een gerechtelijke procedure;
  • Om toekomstig gebruik van onze producten direct toepasbaar en zo eenvoudig mogelijk te maken;
  • U heeft ten alle tijden recht op inzage, correctie of verwijdering van uw opgegeven persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en verzonden.

AVN Remarketing verzamelt en interpreteert alleen gegevens van voertuigen, niet van personen, voor verdere rapportage of adviezen ten behoeve van haar bedrijfsmatige afnemers.

Disclaimer

AVN Group handelend onder AVN Remarketing besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat.

AVN Group handelend onder AVN Remarketing garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de via elektronische weg aangeboden diensten. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. AVN Group handelend onder AVN Remarketing gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.